Anasayfa Doktorlar Perianal Fistül (Anorektal Fistül – Anal Fistül) Minimal İnvazif Tıkayıcı İşlemler

Perianal Fistül (Anorektal Fistül – Anal Fistül) Minimal İnvazif Tıkayıcı İşlemler

Minimal invazif Tıkayıcı girişimler uzun yıllardır değişik metodlar kullanılarak uygulanmakta olup zaman zaman popüler hale gelmiştir.Fibrin Yapıştırıcı, PLUG metodu olarakta bilinen biyolojik tıkaç metodu ve son zamanlarda pazarlanan klips metodu tıkayıcı işlemler içinde sayılabilir.

Fibrin Glue-yapıştırıcı- işlemi ve Plug metodu değişik çalışmalara konu olmuş değişik başarı oranları verilmiştir.Değişik uygulama metodları geliştirilmeye çalışılmıştır.Ancak tarafımızdan uygulanmış ve terkedilmiş metodlardır.Bizce fistül traktının epitelizasyonu tam olarak ortadan kaldırılmadan başarı zayıftır.Fibrin glue metodunu uyguladığımız hastalarda başarı şansı oldukça düşük bulunmuş bu hastalara daha sonra cerrahi tedavi uygulanmıştır.Bunda da fibrin glue uygulanan hastaların tedaviye adapte olamaması daha doğrusu hastalardan beklentilerin yüksek olmasıdır.Hastalardan bir hafta 10 gün süre ile öksürmemeleri,ağır kaldırmamaları ve ıkınmamalarını istemekteyiz. Bu da demek oluyor ki hastalar dışkılama yapmayacaklar.Dışkılama yapılamayınca barsak içi basınç artmış her halükarda içeri verilen sıvı dışarı akmıştır.Öksürmemeleri istenen hastaların daha fazla öksürdükleri tarafımızdan müşahade edilmiştir.Fistül traktının tam olarak kürete edilememesi de başarıyı düşüren diğer bir faktördür.

Tüm bu nedenlerle Fibrin Glue tarafımızdan terkedilmiştir.

PLUG yöntemi ile ilgili bir tecrübemiz bulunmamasına rağmen uygulayan müelliflerin bazı soruları cevapsız bırakması bu yöntemi şüpheli olarak karşılamamıza sebep olmuştur.Organik kökenli malzemelerin zararlı olduğu gerekçesi ile bazı ameliyat ipliklerinin kullanımının yanlış bulunduğu ve yasaklandığı Amerika kökenli bir uygulamadan sonra, domuz barsağından yapılan organik bir malzemenin faziletli olduğu gibi bir düşünce yanlıştır düşüncesindeyiz. O nedenle mesafeli durduk.Daha doğrusu tıkayıcı işlemlerin tümünün uygulanmasında fistül traktının ortadan kaldırılmaması bu tür yöntemleri başarısızlığa mahkum etmektedir.O nedenle Perianal Fistül tedavisinde Altın standart cerrahi tedavidir diyoruz.

Cerrahi Tedavi bilgileri için lütfen tıklayın

Benzer Yazılar

Yorum Yok

Yorum yazın